Modro-zelená infrastruktura na Bělohorské

Sousedská iniciativa Ekospojka připravila podnět pro Komisi životního prostředí (KŽP) Prahy 6, aby podpořila implementaci modro-zelené infrastruktury (MZI) v plánované rekonstrukci Bělohorské, především pak v zajištění využití srážkové vody v péči o místní zeleň. Máme radost, že KŽP přijala jednohlasně usnesení o vyžádání MZI nejen v projektu Bělohorská, ale i v dalších projektech města, a dále navrhla zahájit jednání na úrovni Hl. města Prahy (coby investora rekonstrukce) o naplnění tohoto požadavku.

Chceme zapojovat co nejvíc obyvatel Břevnova a okolí - někdo přispěje svými znalostmi, někdo časem, jiný finančně. To vše jsou cenné formy účasti.". Budeme moc rádi za vaši podporu.


This will close in 0 seconds