Sousedský speed dating

Zažít Břevnov jinak 18. září 2021

V září 2021 proběhlo historicky první setkání sousedů a sousedek ve specifickém formátu nazvaným „Sousedský speed dating”. Záměrem této inovátorské aktivity bylo vytvořit příležitost pro setkání lidí žijících v sousedství a jejich seznámení, sdílení, vznik nových nápadů kolem zdejší komunity. Tato příležitost, ke které byl zván kdokoliv, je založena na principech speed datingu v oblastech partnerských vztahů (kde je však cílem najít partnerku či partnera). 

Samotnému setkání předcházela propagace na webu, sociálních sítích a v rámci newsletteru. Zejména na sociálních sítích vzbudila akce samotná ohlas již předem.

V den akce jsme se zaměřili především na zvaní lidí, jsme si vědomi, že pro mnohé je představa hovoru s neznámým člověkem spíše odrazující. Ale my jsme se nsažili podpořit lidi, aby ze „stínu anonymního velkoměsta vstoupili do atmosféry pospolité vesnice”. Využili jsme pro to osobní setkání, rozhovory s kolemjdoucími, i vyhlášení megafonem. Pozvané hosty jsme stručně uvedli do záměru tohoto setkání, kdy jsme se snažili především o radostnou, lehkou atmosféru, pozvání ke hře. Následovalo vysvětlení průběhu a samotná akce, kdy se lidé po dvojících usadili ke stolečkům a měli pět minut na rozhovor. Během rozhovoru mohli a nemuseli využít naformulované otázky, které jsme pro inspiraci vytvořili. Po pěti minutách začala hrát živá hudba, což byl signál pro ukončení rozhovoru a lidé z označených židlí se posouvali o stoleček dále. Takto se postupně prostřídaly rozmanité dvojice a jednotlivci tak měli příležitost se v krátkém čase seznámit s řadou lidí. (Krátký časový formát pomáhá se do rozhovoru pustit.) Na konci jsme poděkovali všem za účast, podpořili je k případné výměně kontaktů atd. Na tuto zkušenost navážeme v listopadu 2021.

Další sposedský speed dating proběhne 13. listopadu u příležitosti sousedské snídaně v KC Nesedím sousedím! Těšíme se i na vás!

Chceme zapojovat co nejvíc obyvatel Břevnova a okolí - někdo přispěje svými znalostmi, někdo časem, jiný finančně. To vše jsou cenné formy účasti.". Budeme moc rádi za vaši podporu.


This will close in 0 seconds