Archiv

Příběhy s odvahou: Kristýna Ciprová: Ubytovat u sebe ukrajinskou rodinu, která prchá před válkou, je projevem odvahy

Komunitní centrum Nesedím, sousedím je místem pro všechny generace. Původně sousedská iniciativa dnes propojuje, stmeluje a vzdělává děti, mládež, dospělé i seniory, aktivizuje komunity a významně posiluje občanskou participaci. Kristýna Ciprová se spolu se svými kolegy a kolegyněmi bez váhání zapojila do pomoci ukrajinským rodinám, které uprchly před ruskou agresí. Co pro ni znamená odvaha a jak se projevuje v dnešní společnosti? 

K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?

Osobně oceňuji, když někdo najde odvahu vystoupit ze své komfortní zóny a hledá cesty, jak zlepšit svět kolem sebe, bez ohledu na svůj osobní prospěch. Mohou to být i poměrně nenápadné kroky, třeba uspořádat setkání pro sousedy z ulice. Příště už to bude sousedská slavnost pro celou čtvrť! Ubytovat u sebe ukrajinskou rodinu, která prchá před válkou, je velkým projevem solidarity a odvahy. Bojovat za uhlíkovou neutralitu, lidská práva, proti chudobě apod. jsou velké a odvážné věci, které aktérům určitě výrazně zasahují do jejich životů a soukromí a přesto v nich pokračují.

Jak projevuje odvahu cílová skupina Vašeho projektu?

Právě výše zmíněným. Vypomáháním místním seniorům v projektu V pátek nejím sám, kde dobrovolníci vaří pravidelně obědy. Vypomáháním uprchlíkům – kolem komunitního centra se aktivizovala neuvěřitelně schopná skupina lidí, kteří se zásadně zasadili o začlenění několika stovek ukrajinských uprchlíků ubytovaných na místní koleji. Dále jsou to třeba lidé, kteří se scházejí v rámci skupiny Ekospojka, kde se snaží řešit environmentální problémy na lokální úrovni. Oceňuji také každou snahu o komunikaci s úřady ve snaze zlepšit okolí, ať už je to vyjednávání o novém přechodu pro chodce, vysazení zeleně apod.

Kdo vás v poslední době zaujal nějakým odvážným společenským činem?

Nechci nikoho stavět na piedestal, projevů odvahy kolem sebe vidím více než dost, ale jsem nekritická fanynka hnutí Fridays for Future.

Kdy jste osobně musela projevit odvahu?

Když se budu držet svého pojetí odvahy, tak pokaždé, když jsem vystoupila ze své komfortní zóny. Některé aktivistické činy člověka „nakopávají“, dodávají mu sílu a radost, někdy je to ale velmi těžké, obzvlášť když se dlouho nedaří něco posunout. Pak je zapotřebí odvahy, aby člověk vytrval a nevzdal se, i když má chuť se na všechno vykašlat.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu?

Možnost potkat se se spoustou inspirativních a aktivních lidí. Získání podpory v tom, co děláme. Radost ze změn, které se nám podařily.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění?

Protože potřebujeme korektivy tam, kde selhávají nebo nedostatečně fungují demokratické mechanismy a principy. Tam, kde není aktivita a zájem o své okolí, dochází ke kolapsu.

Jak váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?

Náš projekt se primárně snaží podporovat sousedskou solidaritu a angažovanost. Hlavní gró projektu je podpora skupin sousedské spolupráce. Skupiny kolem komunitního centra se v tuto chvíli zaměřují především na tři témata: pomoc seniorům, pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a hledání cest, jak na lokální úrovni zpomalit klimatické změny. Fungujeme lokálně – nakonec je nejlepší začít odvážně konat na poli každodennosti. Věříme, že podobné principy, které prosazujeme, lze uplatnit kdekoliv i ve větším měřítku.

BŘEVNOV JE JEN JEDEN! (manifestační průvod přes Bělohorskou v rámci slavnosti Zažít Břevnov jinak)

SPOJME SPOLEČNĚ BŘEVNOV!

Patočkova (od Břevnovského kláštera Bělohorská) hrubě odděluje Břevnovský klášter a celou severní část Břevnova od jeho zbytku a přerušuje historickou osu Břevnovský klášter – usedlost Ladronka.

Pojďme společně upozornit, jakou bariéru pro pohyb pěších a obecně život místních ulice představuje! Manifestačním průvodem chceme vyvolat diskusi o uspořádání veřejného prostoru, který často dává přednost motoristům před chodci a každodenními potřebami místních obyvatel.

POJĎTE DO TOHO S NÁMI! #sodvahou

Bělohorskou přeběhneme, přeskáčeme, přeplujeme na lodi, prostor dostanou rodiče s kočárky, senioři a seniorky, někdo Bělohorskou přejede na kole, někdo přejde o berlích a těšit se můžete i na obří slepici 🐔D

DŮLEŽITÉ INFO: Celý průvod je oficiálně nahlášené a schválené občanské shromáždění, v místě přechodu Bělohorské nám bude asistovat dopravní policie. Cílem akce není blokovat dopravu, ale překonat rušnou silnici v jednom z míst, kde považujeme současné dopravní řešení za nevyhovující a ztěžující život místním obyvatelům. 🏘

Dobrý místní život

Beseda s Tomášem Hajzlerem o dobrém životě, o smysluplné, radostné a uzdravující práci, o důležitosti drobných místních podniků a dalších aspektů lokální ekonomiky, o potřebě obklopit se blízkými lidmi a o tom, jak na to v dnešní atomizované, konzumní společnosti.

Tomáš Hajzler se profesně věnuje tématu práce a budoucnosti podnikání. Do Česka přinesl hnutí Svoboda v práci, koncepci svobodné firmy, a spoluzaložil společenství organizací Slušná firma a PeopleComm, které vede s vizí nejekologičtějšího evropského nakladatelství, to vše s cílem přispět ke změně způsobu, jakým se v Česku a na Slovensku podniká a pracuje.

V pražských Modřanech spoluzaložil skupinu „KPZ“ a v Praze pak stál u zrodu prvního českého spolkového potravi-nového obchodu „Obživa“. Je spoluautorem projektu „Zpátky k jídlu“, podporuje české Zero waste hnutí a jako dobrovolník pomáhá ve školách svých dětí.

O tématech nové práce, budoucnosti podnikání, výchovy, vzdělávání a místně ukotveného zodpovědného života píše a přednáší od roku 2007.

Ekospojka – komunitní energetika

I nadále se věnujeme komunitní energetice! Pokud vás toto téma zajímá, či byste snad sami uvažovali o založení energetického družstva, na našich schůzkách se dozvíte nejnovější informace. Zároveň plánujeme setkání jako pracovní skupinu k tématu.

Princip energetické komunity spočívá v tom, že se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity. Podaří se komunitní energetika i na Praze 6?

Registrace na: kristyna@nesedimsousedim.cz
********************************************
Hospodaření s dešťovou vodou, městské mikroklima, zeleň v ulicích, řeka a potok jako biokoridory…

Zdají se vám tato témata příliš odborná? Nemusíte se bát. Hledáme podněty (a někdy i řešení) pro naše zastupitele, aby se nám v Břevnově žilo lépe. Jak píše Osamu Okamura ve své knize Město pro každého: „Vytváření města (…) může být tou nejdobrodružnější a nejzáslužnější strategikou hrou dneška, ve které se všichni učíme, jak hrát na společném půdorysu.“

Přidejte se k Ekospojce, dobrodružné skupině sousedů, která chce lepší klima v Břevnově!!!Podrobnější info případně na kristyna@nesedimsousedim.cz

Ekospojka – komunitní energetika

Tentokrát se budeme spolu s hosty věnovat vysoce aktuálnímu tématu komunitní energetiky! Princip energetické komunity spočívá v tom, že se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity. Podaří se komunitní energetika i na Praze 6?

Hosté:
Valentýna Heřmánková – aktivistka
Andrej Lizoň – Limity jsme My!
Igor Vejnović – Energy Cooperative Elektropionir, SerbiaRegistrace na: kristyna@nesedimsousedim.cz
********************************************
Hospodaření s dešťovou vodou, městské mikroklima, zeleň v ulicích, řeka a potok jako biokoridory…

Zdají se vám tato témata příliš odborná? Nemusíte se bát. Hledáme podněty (a někdy i řešení) pro naše zastupitele, aby se nám v Břevnově žilo lépe. Jak píše Osamu Okamura ve své knize Město pro každého: „Vytváření města (…) může být tou nejdobrodružnější a nejzáslužnější strategikou hrou dneška, ve které se všichni učíme, jak hrát na společném půdorysu.“

Přidejte se k Ekospojce, dobrodružné skupině sousedů, která chce lepší klima v Břevnově!!!

Podrobnější info případně na kristyna@nesedimsousedim.cz

Podpůrná skupina a mini workshop

Srdečně Vás zveme na otevřenou podpůrnou skupinu určenou pro všechny, kteří jsou aktivní v pomoci ukrajinským občanům nebo se cítí touto situací zasaženi.
Součástí setkání bude úvodní povídání o parametrech krize tohoto typu, jakými fázemi procházejí zasažení i pomáhající, co můžeme od sebe i našich hostů očekávat a co pro nás všechny účinně udělat.
Navazovat bude otevřená diskuze všech přítomných.
Tímto setkání Vás provedou Veronika Pinkasová a Anna Ryvolová.

Přihlaste se prosím níže na termíny, o které máte zájem: https://forms.gle/ghwEuby6Jqr18aJ56

Ekologická knihovna otevřena

KEK? KEK! V dubnu jsme konečně slavnostně zahájili provoz naší KOMUNITNÍ EKOLOGICKÉ KNIHOVNY, již v našich prostorách založila naše jedinečná sousedka Anna Hradilková. Bylo zrovna tak krásně, že na knihy se moc nedostalo… teda kromě té jedné ústřední 🍰 bichle, která všem moc chutnala.

Sladké knihy už tedy nemáme, ale všechny ostatní 📚 na vás trpělivě čekají v poličce a těší se na váš noční stolek, do kabelky nebo aktovky. 🎒💼👜Přijďte kdykoli, když tu jsme (obvykle 9-16, čtvrtky do 18), vyžádejte si kartičku čtenáře a za roční poplatek 60 Kč může studium knih o udržitelnosti, ekologii, permakultuře, klimatu, městě i přírodě směle začít!

Jsme zvědaví, co vás zaujme. Katalog knih najdete tady: https://nesedimsousedim.cz/knihovna/

Podpůrná skupina pro dobrovolníky a dobrovolnice.

Nesedím, sousedím otevírá otevřenou podpůrnou skupinu určenou pro ty, kteří jsou aktivní v pomoci ukrajinským občanům. První setkání proběhne v úterý 19. 4. 2022 od 18.00 do 20.00 v prostorách komunitního centra Nesedím, sousedím, roh Anastázovy a Sartoriovy ulice.
Skupina je otevřena všem, kteří chtějí sdílet své zážitky s pomocí, ukázat co funguje a co naopak při pomoci selhalo. Reagujeme tak na potřeby pomáhajících, které byly sdíleny na setkání, jež Nesedím, sousedím realizovalo.
Skupina se bude scházet 2 x měsíčně – v úterý a ve čtvrtek. Je možné se připojit kdykoli.

Skupinou budou provázet zkušené supervizorky a psychoterapeutky: Vlasta Stupková a Martina Zimmermannová, Veronika Pinkasová a Anna Ryvolová.

Přihlaste se prosím níže na termíny, o které máte zájem: https://forms.gle/ghwEuby6Jqr18aJ56

Podpůrná skupina pro dobrovolníky a dobrovolnice

Nesedím, sousedím otevírá otevřenou podpůrnou skupinu určenou pro ty, kteří jsou aktivní v pomoci ukrajinským občanům. První setkání proběhne v úterý 19. 4. 2022 od 18.00 do 20.00 v prostorách komunitního centra Nesedím, sousedím, roh Anastázovy a Sartoriovy ulice.
Skupina je otevřena všem, kteří chtějí sdílet své zážitky s pomocí, ukázat, co funguje a co naopak při pomoci selhalo. Reagujeme tak na potřeby pomáhajících, které byly sdíleny na setkání, jež Nesedím, sousedím realizovalo.
Skupina se bude scházet 2 x měsíčně – v úterý a ve čtvrtek. Je možné se připojit kdykoli. Skupinou budou provázet zkušené supervizorky: Vlasta Stupková a Martina Zimmermannová, Veronika Pinkasová a Anna Ryvolová.

Přihlaste se prosím níže na termíny, o které máte zájem: https://forms.gle/u7EjY5zkY8qKEhEq7

Rodiny sobě

Kousek od nás, na koleji Větrník, bydlí v tuto chvíli 400 ukrajinských žen a dětí. Určite budou mnohé z nich rády za možnost navázat kontakt se starousedlíky, kteří jim ukážou okolí, vezmou je na výlet, pozvou na večeři, doprovodí na úřad, umožní mluvit česky a mnohem víc.

Chcete se zapojit a obohatit svoji rodinu o nový kontakt? Budeme moc rádi, když nám o sobě dáte vědět vyplněním dotazníku zde:

https://forms.gle/KyWVZF7Mxsi1moU59

Na základě vyplněných informací zkusíme najít rodinu s podobnými zájmy a poté vás propojíme.

Formálně se k ničemu nezavazujete a ze spolupráce neplynou žádné povinnosti. Smyslem je pomoci ukrajinským rodinám integrovat se a opečovat jejich členy poté, co museli odejít ze svých domovů. Zvažte proto prosím pečlivě svoje síly – nemusíte se hned zavázat na rok dopředu! Vítáme i jednotlivce, bezdětné páry, prarodiče apod.

Údaje, které nám o sobě sdělíte, nebudou nikde veřejně přístupné nebudou použity k žádnému jinému účelu.

Chceme zapojovat co nejvíc obyvatel Břevnova a okolí - někdo přispěje svými znalostmi, někdo časem, jiný finančně. To vše jsou cenné formy účasti.". Budeme moc rádi za vaši podporu.


This will close in 0 seconds