Chceme posilovat sousedské vztahy na Břevnově a společně se zastupiteli Prahy 6 a radnicí pracovat na tom, co místní obyvatele trápí a co by potřebovali k tomu, aby se jim na Břevnově žilo lépe.

Datum zahájení projektu:        1. 10. 2020
Datum ukončení projektu:      30. 9. 2022

Tisková zpráva k zahájení projektu ke stažení ZDE.

Chceme vás, naše sousedy, motivovat a podpořit v tom, abyste se:

• zajímali o místní kauzy
• zapojili do dění ve své čtvrti
• nebáli oslovit místní zastupitele se svými nápady do komunální politiky
• uměli vyhledávat vhodné spojence
• pomáhali si navzájem

Cíle projektu Břevnovská spojka:

  • zmapovat potřeby a situaci týkající se kvality života lidí v Břevnově – proběhne výzkum, který zmapuje vaše/naše potřeby v oblasti sociálního, kulturního a sousedského života – chceme, aby se do něj zapojilo co nejvíce Břevnovanů – ať jste staří nebo mladí, z různých koutů Břevnova, ze sídliště nebo z vilky!
  • založit aktivní skupinky sousedské spolupráce = scházet se spolu se sousedy a debatovat nad tématy, u kterých se shodneme, že je potřeba je řešit, jako například ekologie, udržitelný rozvoj naší čtvrti, architektura a územní plánování, dostupnost zdravotních a dalších služeb, kultura, doprava…
  • zapojit se do rozhodovacích procesů – pozveme na naše setkání zastupitele MČ Praha 6 – budeme se snažit navázat vyváženou spolupráci, vzájemně si naslouchat, chceme se učit společně komunikovat, zkusit dobré nápady a potřeby Břevnovanů s jejich pomocí uskutečnit
  • založit a provozovat sousedskou poradnu – spustíme sousedskou poradnu, kterou budou zajišťovat pracovníci komunitního centra – kdokoli se na nás bude moct obrátit se svými problémy, nápady, podněty, poradit se. V Nesedím, sousedím bude možné konzultovat nápady, hledat zdroje, radit se o postupech – kam se s jakým problémem obrátit apod. Poradnu bude možné kontaktovat osobně i elektronicky.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro-motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Chceme zapojovat co nejvíc obyvatel Břevnova a okolí - někdo přispěje svými znalostmi, někdo časem, jiný finančně. To vše jsou cenné formy účasti.". Budeme moc rádi za vaši podporu.


This will close in 0 seconds