BŘEVNOV JE JEN JEDEN! (manifestační průvod přes Bělohorskou v rámci slavnosti Zažít Břevnov jinak)

SPOJME SPOLEČNĚ BŘEVNOV!

Patočkova (od Břevnovského kláštera Bělohorská) hrubě odděluje Břevnovský klášter a celou severní část Břevnova od jeho zbytku a přerušuje historickou osu Břevnovský klášter – usedlost Ladronka.

Pojďme společně upozornit, jakou bariéru pro pohyb pěších a obecně život místních ulice představuje! Manifestačním průvodem chceme vyvolat diskusi o uspořádání veřejného prostoru, který často dává přednost motoristům před chodci a každodenními potřebami místních obyvatel.

POJĎTE DO TOHO S NÁMI! #sodvahou

Bělohorskou přeběhneme, přeskáčeme, přeplujeme na lodi, prostor dostanou rodiče s kočárky, senioři a seniorky, někdo Bělohorskou přejede na kole, někdo přejde o berlích a těšit se můžete i na obří slepici 🐔D

DŮLEŽITÉ INFO: Celý průvod je oficiálně nahlášené a schválené občanské shromáždění, v místě přechodu Bělohorské nám bude asistovat dopravní policie. Cílem akce není blokovat dopravu, ale překonat rušnou silnici v jednom z míst, kde považujeme současné dopravní řešení za nevyhovující a ztěžující život místním obyvatelům. 🏘

Chceme zapojovat co nejvíc obyvatel Břevnova a okolí - někdo přispěje svými znalostmi, někdo časem, jiný finančně. To vše jsou cenné formy účasti.". Budeme moc rádi za vaši podporu.


This will close in 0 seconds