KLIMA JAKO PŘÍLEŽITOST. EKOSTOPA NAŠEHO STRAVOVÁNÍ A JAK JI SNÍŽIT.

11 října, 2023
18:00
– 19:30

Srdečně vás zveme na cyklus Klima jako příležitost, který volně navazuje na předchozí otevřená fóra týkající se klimatické krize a skupinu Ekospojka.
Prvním tématem je jídlo. Právě jídlo představuje pro mnoho z nás oblast, kde můžeme nejsnáze začít se změnou, která přispívá k ochraně klimatu.

Hostkou večera je Jana Kožnarová. Jana rozvíjí KPZkoalici, českou národní síť komunitou podporovaného zemědělství a prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu aktérů místních potravinových iniciativ.

Prosíme o rezervaci zde.

Akci podpořila MČ Praha 6.
Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však výhradně názory a stanoviska Nesedím, sousedím a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Národné agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Evropská unie ani Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu za ně nenesou odpovědnost.

Chceme zapojovat co nejvíc obyvatel Břevnova a okolí - někdo přispěje svými znalostmi, někdo časem, jiný finančně. To vše jsou cenné formy účasti.". Budeme moc rádi za vaši podporu.


This will close in 0 seconds